Home

Bent u nieuw in de gemeente, of bent u in onze gemeente geïnteresseerd? Hartelijk welkom.
Onze gemeente is (gelukkig!) groot, echter daardoor is de kans aanwezig dat u zondags niet als 'nieuw gezicht' wordt opgemerkt, bij voorbaat onze excuses daarvoor. We willen u daarom vragen zelf enige actie te ondernemen. Als u overweegt zich aan te sluiten bij onze gemeente, meldt u zich dan (geheel vrijblijvend) aan, dan kunnen wij nader kennis met u maken en u met ons.

U kunt contact opnemen door:

  • Contact op te nemen met één van beide predikanten. Meer...
  • U voor een proefperiode aan te melden voor een abonnement op de Kerkbode. Hierin vind u alle actuele wijkberichten. Meer...
  • U kunt ook na afloop van één van de diensten vragen naar iemand van de kerkenraad, zij wijzen u graag de weg.

Als u dat wilt is een vrijblijvend gesprek altijd mogelijk. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken: stuur een mail naar de scriba van de Algemene kerkenraad dhr. D.H. Smits: scriba.ak@gmail.com.

Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

· We ontvangen graag uw mening over de site. Geef daarom uw tips en opmerkingen aan ons door. meer...
· Bekijk de afsluitende dienst van de witte tent terug meer...
· Start nieuwe seizoen van de Zondagsschool! A.s. zondag 31 augustus wordt er na afloop van het gezamenlijk koffiedrinken om 11.30 uur een Sing-In gehouden in de Oude Kerk. Deze Sing-In staat in het teken van het 125-jarig bestaan van onze Zondagsschool!  
· Geef u nu op voor de gemeentedag op D.V. zaterdag 20 september 2014! meer...
· Kerkbode van 04 september 2014 meer...
· Gemeentecontact van 14 september 2014 meer...
· Voor de jeugd en jongeren: lees de laatste Wegwijzer en Kleine wijzer meer...
· Collectebonnen bestellen........ meer...
· Nieuw Jaarproject 2014 van de Diaconie: Aidswezen opleiden tot meubelmaker. Lees meer .... meer...
· Opbrengst oud papier JUNI 2014 is € 721,05 (was 13.770 kg - tegen kg prijs van € 0,55). In de maand JULI werd en 10.110 kg ingezameld met als resultaat € 592,35. Spaar je ook mee, iedere zaterdag bij de Nieuwe kerk !!! meer...
· OUD Papier Rooster bemensing container 2014 en opbrengsten... (2013 € 10.047,35) meer...
· Opbrengst Rommelmarkt 2014 is €50.000,--, iedereen hartelijk bedankt!  
· Oppasrooster Oude Kerk 2014, kijk hier wie wanneer aan de beurt is .... meer...
· Corwin, Gerdien en Joas Vente en Jeroen van Dijk brengen onze gemeente een Pinkstergroet, bekijk de filmpjes hier. meer...
· Volg wat Jeroen van Dijk in Panama doet voor Operatie Mobilisatie meer...
· Oppasrooster Nieuwe Kerk juli - dec. 2014, kijk hier wie wanneer aan de beurt is .... meer...
· De Pinksterzendingscollecte van zondag 8 juni jl. heeft in totaal het mooie bedrag van € 2.300,- opgebracht.  
· Heeft u het blad ECHO ontvangen en wilt u reageren? meer...
· Wijkgebouw De Vluchtheuvel: Informatie over verhuur, vergaderingen etc. Kijk op de site. meer...
· Heeft u fietsen om (na reparatie) te verkopen op de rommelmarkt: mail naar gmverduijn@hotmail.com  
24/12 KERSTnachtdienst. Thema: volgt later. Bijeenkomst Nieuwe Kerk, aanvang 21.00 uur. M.m.v. ds H.C. Marchand en projectkoor van de eigen gemeente.

Gemeente zijn in al zijn facetten kost geld, dus ook deze site. Wilt u bijdragen in deze kosten?
Dat kan via de rekening nummers NL07 FVLB 0699 7665 24 / NL61 RABO 0345 2028 48 t.n.v. "CvK Hervormde gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel" o.v.v. Gift onderhoud site.

Alle giften zijn hartelijk welkom. Namens de Kerkrentmeesters bedankt.