Home

Bent u nieuw in de gemeente, of bent u in onze gemeente geïnteresseerd? Hartelijk welkom.
Onze gemeente is (gelukkig!) groot, echter daardoor is de kans aanwezig dat u zondags niet als 'nieuw gezicht' wordt opgemerkt, bij voorbaat onze excuses daarvoor. We willen u daarom vragen zelf enige actie te ondernemen. Als u overweegt zich aan te sluiten bij onze gemeente, meldt u zich dan (geheel vrijblijvend) aan, dan kunnen wij nader kennis met u maken en u met ons.

U kunt contact opnemen door:

  • Contact op te nemen met één van beide predikanten. Meer...
  • U voor een proefperiode aan te melden voor een abonnement op de Kerkbode. Hierin vind u alle actuele wijkberichten. Meer...
  • U kunt ook na afloop van één van de diensten vragen naar iemand van de kerkenraad, zij wijzen u graag de weg.

Als u dat wilt is een vrijblijvend gesprek altijd mogelijk. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken: stuur een mail naar de scriba van de Algemene kerkenraad br. Westmaas scriba.ak@gmail.com.

Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

· We ontvangen graag uw mening over de site. Geef daarom uw tips en opmerkingen aan ons door. meer...
· Collectebonnen bestellen ..... meer...
· Opgeven medewerkers: Rommelmarkt 2014 meer...
· Update april: Oppasrooster Nieuwe Kerk 2014, kijk hier wie wanneer aan de beurt is .... meer...
· Opbrengst oud papier FEBRUARI 2014 € 787,15 (was 12.110 kg tegen kg prijs van € 0,65) Spaar je ook mee, iedere zaterdag bij de Nieuwe kerk !!! meer...
· OUD Papier Rooster bemensing container 2014 en opbrengsten... (2013 € 10.047,35) meer...
· Dr P.F. Bouter te Bodegraven heeft bedankt voor zijn beroep in de vacature van wijkgemeente 1.  
· EO Jongerendag 14 juni 2014 Geldredome Arnhem.. Geef je op voor de bus ( € 15 pp) bij gerwinenmariska@koolhaas.net meer...
· Heeft u het blad ECHO ontvangen en wilt u reageren? meer...
· Wijkgebouw De Vluchtheuvel: Informatie over verhuur, vergaderingen etc. Kijk op de site. meer...
· Oppasrooster Oude Kerk 2014, kijk hier wie wanneer aan de beurt is .... meer...
· Volg wat Jeroen van Dijk in Panama doet voor Operatie Mobilisatie meer...
· Voor de jeugd en jongeren: lees de laatste Wegwijzer en Kleine wijzer meer...
· Kerkbode van 17 april 2014 meer...
· Gemeentecontact van zondag 13 april 2014 meer...
25/04 Boekencaravan staat weer op de markt voor het Raadhuis. Opbrengst verkoop voor Evangelisatiewerk.
26/04 Koningsdag: Oude Dorpskerk open ter bezichtiging van 10.00 tot 14.30 uur. In de kerk zal orgelspel zijn, terwijl er van 12.00 tot ca 12.30 uur een sing-in m.m.v. "mannenensemble". Verder kan de toren beklommen worden
  Oud papier kunt u van 9.00 tot 13.00 uur inleveren in de container op het kerkplein van het Kerkelijk Centrum, opbrengst voor de kerk.
03/05 Oud papier kunt u van 9.00 tot 13.00 uur inleveren in de container op het kerkplein van het Kerkelijk Centrum, opbrengst voor de kerk.
17/05 Rommelmarkt (38e keer alweer) rond het Kerkelijk Centrum. Tijd: 9.30 tot 16.00 uur.
26/07 Zomerkamp van 19 juli t/m 26 juli, in kampeerboerderij "Kindergoed" in Ermelo
22/08 van 18 t/m 22 augustus 2014: Witte tent- en tienerweek gepand. Thema: "Zeesterren"
24/12 KERSTnachtdienst. Thema: volgt later. Bijeenkomst Nieuwe Kerk, aanvang 21.00 uur. M.m.v. ds H.C. Marchand en projectkoor van de eigen gemeente.

Gemeente zijn in al zijn facetten kost geld, dus ook deze site. Wilt u bijdragen in deze kosten?
Dat kan via de rekening nummers 6997.66.524 / 3452.02.848 t.n.v. "CvK Hervormde gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel" o.v.v. Gift onderhoud site.

Alle giften zijn hartelijk welkom. Namens de Kerkrentmeesters bedankt.