Home

Bent u nieuw in de gemeente, of bent u in onze gemeente geïnteresseerd? Hartelijk welkom.
Onze gemeente is (gelukkig!) groot, echter daardoor is de kans aanwezig dat u zondags niet als 'nieuw gezicht' wordt opgemerkt, bij voorbaat onze excuses daarvoor. We willen u daarom vragen zelf enige actie te ondernemen. Als u overweegt zich aan te sluiten bij onze gemeente, meldt u zich dan (geheel vrijblijvend) aan, dan kunnen wij nader kennis met u maken en u met ons.

U kunt contact opnemen door:

  • Contact op te nemen met één van beide predikanten. Meer...
  • U voor een proefperiode aan te melden voor een abonnement op de Kerkbode. Hierin vind u alle actuele wijkberichten. Meer...
  • U kunt ook na afloop van één van de diensten vragen naar iemand van de kerkenraad, zij wijzen u graag de weg.

Als u dat wilt is een vrijblijvend gesprek altijd mogelijk. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken: stuur een mail naar de scriba van de Algemene kerkenraad dhr. D.H. Smits: scriba.ak@gmail.com.

Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

· Collectebonnen bestellen........ meer...
· Gemeentecontact van 25 januari 2015 meer...
· Kerkbode van 22 januari 2015 meer...
· Bekijk het rooster van de crèche in de Nieuwe Kerk (periode oktober - december 2014) meer...
· Wijzigingen in het luisteren en terugluisteren van kerkdiensten meer...
· Kaarsjesavond 12 december 2014 - Klik op "meer ....." en bekijk de fotoserie van de Open Oude Kerk meer...
· Kaarsjesavond 12 december 2014 - Klik op "meer ...." en bekijk de fotoserie van het Kinder- en Jeugdkoor uit Ridderkerk meer...
· Kaarsjesavond 12 december 2014 - Klik op "meer ...." en bekijk de fotoserie van de Knutselhoek in De Vluchtheuvel meer...
· Kaarsjesavond 12 december 2014 - Klik op "meer ...." en bekijk de fotoserie van de Kerstmarkt meer...
· ACTIE NAMIBIË: Voor 0,50 cent per stuk brengen wij al uw Kerstpost rond binnen Nieuwerkerk aan den IJssel! Kerstpost ingeleverd vóór a.s. zondag 17.00 uur op Kleine Vinkstraat 32, of in de dozen in beide kerken op zondag 21 december wordt nog bezorgd op 22 december! En dat voor 0,50 per kaart of brief!  
· Op zondag 21 december zal de diaconiecollecte worden bestemd voor het project "Timmeren voor Malawi" Meer informatie over dit project leest u in de Kerkbode. meer...
· Opbrengst oud papier december 2014 is € 827,20 (was 15.040 kg - tegen kg prijs van € 0,055). Spaar je ook mee, iedere zaterdag bij de Nieuwe kerk! meer...
· Voor de jeugd en jongeren: lees de laatste Wegwijzer en Kleine wijzer meer...
· Oppasrooster Oude Kerk 2014, kijk hier wie wanneer aan de beurt is .... meer...
· OUD Papier Rooster bemensing container 2014 en opbrengsten... (2013 € 10.047,35) meer...
· Opbrengst Rommelmarkt 2014 is €50.000,--, iedereen hartelijk bedankt!  
· Corwin, Gerdien en Joas Vente en Jeroen van Dijk brengen onze gemeente een Pinkstergroet, bekijk de filmpjes hier. meer...
· Volg wat Jeroen van Dijk in Panama doet voor Operatie Mobilisatie meer...
· Oppasrooster Nieuwe Kerk juli - dec. 2014, kijk hier wie wanneer aan de beurt is .... meer...
· Heeft u het blad ECHO ontvangen en wilt u reageren? meer...
· Wijkgebouw De Vluchtheuvel: Informatie over verhuur, vergaderingen etc. Kijk op de site. meer...
· Heeft u fietsen om (na reparatie) te verkopen op de rommelmarkt: mail naar gmverduijn@hotmail.com  
· We ontvangen graag uw mening over de site. Geef daarom uw tips en opmerkingen aan ons door. meer...

Gemeente zijn in al zijn facetten kost geld, dus ook deze site. Wilt u bijdragen in deze kosten?
Dat kan via de rekening nummers NL07 FVLB 0699 7665 24 / NL61 RABO 0345 2028 48 t.n.v. "CvK Hervormde gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel" o.v.v. Gift onderhoud site.

Alle giften zijn hartelijk welkom. Namens de Kerkrentmeesters bedankt.